Struktura systému

Architektura LDS je hierarchická:

  • Snímač tlaku = sběr dat
  • Měřící stanice = zpracování signálu z převodníku, detekce tlakové vlny
  • Komunikační systém = transparentní, obousměrný přenos dat
  • Centrální stanice = nevyšší úroveň systému, výpočet místa úniku
  • Alarmový a vizualizační systém = PAS LDS server nebo existující SCADA / DCS vizualizace

Měřící stanice LDS často koexistují s lokálním SCADA / DCS systémem jiných dodavatelů, zejména z důvodu úspory nákladů na napájení, komunikace, zabezpečení a podobně. Tlakové snímače pro LDS jsou vždy vyhrazeny výhradně pro měřící stanici LDS.

Stanice LDS někde provádí standardní (ne-únikové) úkoly SCADA, jako je ovládání ventilů, měření průtoků, teploty, energií, monitorování bezpečnostních obvodů a podobně. Tato část softwaru stanice může být dokonce napsána a udržována partnerskou organizací, protože software stanice je napsán ve standardním vývojovém prostředí od ABB (B&R Automation Studio), které dovoluje víceuživatelskou kooperaci při vývoji SW.