Požadovaná infrastruktura

Instalace tlakového převodníku

Na úrovni sběru dat systém používá pouze vysoce citlivé tlakové snímače od renomovaných dodavatelů. Výběr snímače tlaku musí zohlednit požadavky aplikace a zvyklosti provozovatele potrubí. Jako dobré a osvědčené řešení obvykle dodáváme snímače Emerson, Keller, Wika.

Instalace snímače tlaku by měla splňovat následující požadavky:

  • Přívodní potrubí nesmí být tenčí než 25 mm.
  • Přívodní potrubí by nemělo být delší než 3 metry. Delší přívodní trubka, potřebná snad kvůli hloubce zakopání, by měla být široká 50 mm.
  • Je třeba zvážit zvláštní opatření proti riziku odpařování média pod tělem převodníku – instalovat odvzdušňovací ventily a upevnit přívodní potrubí z boku produktovodu.
  • Délka signálního kabelu je omezena na 1500 m (proudová smyčka 4-20 mA) nebo 400 m (komunikační sběrnice).

Infrastruktura stanice

Měřicí stanice LDS vyžaduje napájení v rozsahu 24 VDC nebo 230 VAC. Spotřeba energie měřící stanice závisí na jejím návrhu (většinou na přítomnosti topného modulu); v žádném případě nepřesáhne 40 W, bude-li napájena z externího zdroje 24 VDC. PAS může také poskytnout řešení nezávislé na rozvodné síti, založené na ověřené kombinaci dvou solárních panelů a větrné turbíny, tzv. off-grid systém. Měřicí stanice také vyžaduje synchronizaci času, takže musí existovat možnost instalace venkovní GPS antény pod širým nebem.

Komunikační požadavky

Společnost PAS může poskytnout komunikační systém založený na mobilních 3G / LTE modemech. Poměrně často využíváme také existující komunikaci jako optický, či metalický kabel nebo rádiový modem. Výměna dat mezi měřicími stanicemi LDS a centrální částí je skutečně nenáročná, pokud jde o objem a frekvenci - jedna měřicí stanice by měla mít obnovovací periodu 20 až 120 sekund, zatímco objem dat je pouze kolem 100 bajtů na zprávu. V základní specifikaci mají řídící PLC tři komunikační rozhraní: dva síťové porty RJ45 a jeden sériový port RS232. Rozšiřující moduly jako RS422 / 485 / CAN lze dodat jako volitelné příslušenství.

Pro architekturu komunikačního systému existují dva možné scénáře:

  • měřicí stanice jsou spojeny přímým spojením s centrální stanicí
  • měřicí stanice si lokálně vyměňují data s místní stanicí SCADA, která přenáší data LDS společně s daty SCADA v jednom paketu do centrály; v centrále si SCADA systém vyměňuje data s centrální stanicí LDS.

V každém případě musí být komunikační systém obousměrný, protože centrální stanice odesílá požadavky a parametry a měřicí stanice odpovídá zprávou s únikovými a diagnostickými daty. Toto schéma žádost – odpověď je použito pro každou měřicí stanici, přičemž centrální stanice je master, iniciátor komunikace.

Komunikační systém proto musí být transparentní, bez výrazných zpoždění a bez sdružování  zpráv.