Integrace, hybridní lds

Integrace centrální stanice:
Je zcela běžné, že PAS LDS je na nejvyšší úrovni vizualizace do stávajících systémů SCADA nebo DCS systémů. Rozhraním může být Modbus TCP, OPC UA nebo jiný standardní komunikační protokol. Centrální stanice LDS sdílí zjištěné únikové informace sestávající z:

  • místo úniku (vzdálenost od začátku úseku potrubí)
  • počáteční čas úniku (při zahájení úniku)
  • doba trvání úniku (pokud je po chvíli zastaven nebo zůstane trvale)
  • informace o průjezdu čistícího /diagnostického pístu (ježka)
  • všechny relevantní informace o aktuální topologii potrubí jsou načteny ze stávající SCADA / DCS (např. pozice ventilů)

Hybridní LDS produktovodu:
Nezávislost našeho řešení dovoluje snadno integrovat náš LDS (NPW) s jiným systémem. Ten bude v tom případě založen na jiných detekčních metodách, jako např. RTTM, detekce pomocí optických vláken, či podobně. Takzvaný hybridní systém dosahuje ještě lepších výsledků v širším rozsahu možných scénářů úniku, pokud se metody vzájemně doplňují.

Integrace měřících stanic:
Naše měřicí stanice mohou lokálně spolupracovat se trasovými stanicemi SCADA / DCS. Rozhraní do místních stanic SCDA / DCS může být OPC UA, Modbus nebo jiný standard. Měřicí stanice LDS může poskytnout:

  • aktuální tlak
  • přesný čas (funkce NTP serveru)
  • zobrazení informací na panelu s LCD
  • funkce pro ovládání a řízení