Speciální funkce

Detekce čistícího / diagnostického pístu (ježka)

Kromě detekce úniku může měřící stanice hledat v trendu tlaku další typický vzorec, jako je zlom způsobený čisticím nebo diagnostickým pístem (ježkem), když onen prochází pod snímačem tlaku. Jakmile je tento vzor rozpoznán, měřící stanice informuje o průchodu ježka přes stanici.

Replay - přehrávání komunikace

V případě selhání komunikace je aktivována funkce „Replay - Přehrávání komunikace“. Jakmile stanice rozezná ztrátu spojení, začne tvořit archiv neodeslaných zpráv. Po obnovení spojení se celý archiv přenese do centra a tam se spustí zpětné přehrávání. Tento „režim přehrávání“ se prolíná s historií zpráv, zaznamenaných bylo během výpadku komunikace. Pokud by došlo k úniku během poruchy komunikace, bude nyní vypočítána a zveřejněna zpětně. Tato detekce založená na přehrávání běží samozřejmě paralelně s detekcí v reálném čase, alarmy z opakovaného přehrávání jsou označeny záhlavím „off-line“.