Průmyslová automatizace

Většinu našich implementací jsme zákazníkům dodali na klíč, počínaje úvodní analýzou, přes projektovou dokumentaci, vybavení technologie polní instrumentací, vybavení velínu, vývoj aplikačního softwaru, implementaci zařízení, až po následnou údržbu. Název společnosti PAS tak lze číst také jako „Projekt - Aplikace - Služba“.

Chemický průmysl - dodáváme řídicí systémy pro výrobní linky a sklady, certifikovaná měření, monitorování kvality a bezpečnosti, čistírny odpadních vod.

Těžební průmysl – řídíme a spravujeme systémy pro pasové dopravníky, stroje pro podzemní i povrchovou těžbu, uhelné mlýny a míchače, zpracovatelské závody, odběry vzorků, monitorování kvality, obalové systémy, čerpací stanice důlních vod, monitorování bezpečnosti a životního prostředí.

Energetika - naše řídicí systémy zahrnují automatizaci dodávek uhlí, řízení kotlů, výpočty toků energií a bilancí, monitorování a distribuci ústředního vytápění. Dodáváme řídicí systémy pro ekologické elektrárny na biopaliva.

Průmyslová automatizace - standardní řízení procesů, jako je automatizace výrobních linek, průmyslová bezpečnost, monitorování kvality, měření a regulace, sběr a zpracování dat. Provádíme automatizaci topných a klimatizačních systémů pro továrny, obchodní centra, školy, nemocnice, sklady a výrobní budovy. Dodáváme také zabezpečovací systémy a centrální monitorovací panely.

Nemůžeme zde představit všech více než 1400 aplikací, které jsme dodali od roku 1991. Následující příklady byly vybrány pro ilustraci širokého záběru průmyslové automatizace, který naše společnost pokrývá.